Ožehavé téma poslední doby

Ožehavým a také často probíraným tématem poslední doby jsou vládou chystané a plánované změny v důchodové oblasti jménem penzijní reforma. Spousta zásadních věcí v důchodové oblasti bude jinak, než jak jste byli zvyklí, mění se věk odchodu do důchodu a podmínky, které člověk musí splňovat, aby získal nárok na výplatu důchodu.

Všechny potřebné informace

Je třeba vědět všechny potřebné informace, pokud se blíží váš důchodový věk. Mít přehled o všech podstatných věcech v penzijní oblasti je velice důležité. Informujte se proto i vy, v kolika letech budete moci odejít do důchodu a zda a na jakou výši důchodu budete mít nárok. Získejte přehled o všem podstatném, co se týká důchodů a buďte tak připraveni i na ten váš důchod.