Septiky vhodné do různých míst

Koupili jste si chatu či chalupu, jak se tak lidově říká, na samotě u lesa a odpadní vody se Vám nechce vypouštět do luk a polí? Pak se podívejte na septiky, voda zbavená hrubých nečistot se vsakuje do země. Na rozdíl od žumpy se septik nemusí pravidelně vyvážet fekálním vozem.

Septiky

Nejen septiky je naše firma živa. Nabízí také čistírny odpadních vod. Naše domovní čistírny odpadních vod nejdříve odpadní vody mechanicky předčistí, poté provedou biologické čištění a nakonec provedou dočištění.

Odlučovače tuku a ropných látek

septiky jsou věcí známou, ale kdo přesně ví, jak fungují odlučovače tuku či ropných látek. Odlučovače pevných látek se skládají z vodotěsné nádrže, koalescenční vložky a sorpčního filtru. Používají se zejména k čištění dešťové vody z parkovišť, šrotišť a podobných ploch. Nakupují je zejména čerpací stanice, provozovatelé parkovišť a také autoservisy.