Septiky

Zajímá Vás, k čemu slouží takové plastové septiky, které nabízíme? Slouží zejména k předčištění komunálních vod. Jsou vyrobeny polypropylenových desek. Desky jsou spojeny svařováním. Mohou být doplněny dalšími filtry či různými typy čistíren.

Septiky

Septiky všichni znají. Slyšeli už jste také o odlučovačích tuků? Toto zařízení se používá jídelnách, kuchyních, restauracích a podobných provozech, kde by se jinak oleje smíšené s vodou lily do kanalizace. Aby zařízení fungovalo tak jak má, nesmí být tuky emulgované.

Čistění domovní kanalizace

Pro kvalitní fungování odvodu použité vody nejsou důležité jen kvalitní septiky, ale také je nutné kanalizaci pravidelně čistit. My provádíme jak preventivní, tak havarijní čištění. Nejčastějšími důvody jsou spláchnutí, které při kontaktu s vodou nabývají na objemu, nedostatečný spád nebo průměr kanalizačního potrubí, přeplněná jímka a řada dalších. Se všemi si ale umíme také skvěle poradit.